Návrat na hlavní stranu

Oddíl karate Shotokan Nový Jičín

Oddíl karate Shotokan představuje svoji činnost.
Sportovní klub karate Shotokan Nový Jičín je registrován v Severomoravském svazu karate. Trenér SKK NJ: Petr Škoda (2 kyu).

Členům klubu nabízíme:
- účast na soutěžích (krajské, národní, republikové),
- účast na seminářích a soustředěních,
- po úspěšném složení stanovených zkoušek před zkušebním komisařem možnost získat barevný pás (kyu, dan).
Tréninky:
Tělocvična ZŠ Bohuslava Martinů, Nový Jičín.
Každoročně v měsíci září nábor nových členů chlapců a dívek ve věku:

Přípravné oddělení:
6-9 let (základní výcvik, přípravka) všestranný trénink, pestrá a hravá cvičení.

Pro začátečníky:
Po a St od 15.30 do 16.30
10-13 let (základní trénink) všestranný sportovní trénink s prvky karate
Po a St od 16.30 do 18.30
14- 16 let (rozvíjející trénink) všestranný sportovní trénink, začínající specializace

Pro pokročilé:
Po a St od 16.30 do 18. 30
17 - 19 let (specializovaný trénink) výkonnostní trénink
Po, St a Pá od 16. 30 do 18.30
20 a výš (vrcholový trénink) dosažení individuálního
výkonnostního maxima
Po, St a Pá od 16.30 do 18.30
Co je to vlastně karate:
Karate je možné definovat jako umění sebeobrany beze zbraní.
Sestává z dynamických útočných a obranných technik, které využívají
všech částí těla pro dosažení maximální účinnosti.
Cvičení karate:
Cvičení karate je možné rozdělit do tří navzájem propojených kategorií:
- Kihon
(nácvik postojů, krytů, úderů a kopů)
- Kata
(simulace bojových situací)
- Kumite
(nácvik souboje s jedním či více partnery)
V každé kategorii je začátečník vyučován na nejzákladnější úrovni, dokud se mu vyučované techniky nezažijí a nestanou se spontánními. Jak se student technicky zlepšuje, musí se zároveň zvyšovat i jeho (nebo její) fyzická kondice, protože pokročilejší techniky vyžadují mnohem větší vklad energie. Na této úrovni se student setkává s daleko složitějšími a náročnějšími kata a s dynamičtějšími typy kumite. Jak se student přibližuje úrovni černého pásu, stávají se pro něj (pro ni) techniky, síla, rychlost a koordinace pohybů díky tvrdému tréninku naprosto přirozenými. Právě v této fázi zjišťuje pro věc opravdu zapálený student, že jeho studium karate sotva začalo. Opravdovým cílem tréninku karate je totiž zdokonalování sebe sama prostřednictvím zdokonalování se v tomto umění.
Karate jako sebeobrana:
Karate je jedno z nejdynamičtějších bojových umění vůbec. Vycvičený
karateka je schopen perfektně koordinovat svou mysl i tělo a tím podlesvé vůle odpoutat obrovskou fyzickou sílu. Proto to není velká fyzická síla, ale schopnost koordinovat mysl a tělo, co dělá silného karateku.

Při rozvíjení této schopnosti zjistí dokonce i ta nejmenší osoba, že má v sobě dostatek síly,aby udeřila jakéhokoliv útočníka opravdu ničivou silou. Přínos karate. V našem každodenním životě často zapomínáme na hodnotu cvičení jak pro naše fyzické, tak i psychické zdraví. Cvičení karate rozvíjí koordinaci pohybů, zrychluje reflexy a zvyšuje naši sílu a energetický potenciál.

Opravdu zapálené cvičení karate také zvyšuje vyrovnanost a pohodu, rozvíjí jasnost myšlenkových pochodů, přináší hlubší náhled do vlastních duševních schopností a v neposlední řadě zvyšuje sebevědomí karateky. V tomto smyslu není karate konečným cílem, ale pouze prostředkem k dosažení konečného cíle. Je to činnost, kde rostoucí věk není překážkou.

"Karate ni sente nashi"
("Karate nezná první ránu" - Gichin Funakoshi, zakladatel moderního karate)
Japonsko
Japonská asociace karate (JKA) byla utvořena v roce 1955 s Funakoshim jako hlavním instruktorem. V této době měla tato organizace jen málo členů a několik instruktorů, kteří karatestudovali pod vedením stárnoucího mistra. Asociaci uznalo ministerstvo školství v r. 1958. Téhož roku uspořádala asociace první Celojaponské mistrovství v karate (vítězem se stal Hirokazu Kanazawa ), které se pak stalo každoroční záležitostí a pomáhalo ustavit karate jako soutěžní sport. Úloha karate v moderní době je mnohostranná.

Jako praktický prostředek sebeobrany se široce vyučuje v soukromých klubech a např. v Japonsku je součástí tréninkového programu pro policisty a členy ozbrojených sil. Velký počet vysokých škol nyní začleňuje karate do svých programů tělesné výchovy a jeho techniky se také učí vzrůstající počet žen. V Japonsku a všude ve světě však karate získává velkou popularitu jako soutěžní sport, který zdůrazňuje mentální kázeň stejně tak jako fyzické schopnosti.

To, co bylo původně vytvořeno na Dálném východě jako bojové umění, pak přežilo změny odehrávající se staletí, aby se stalo nejen vysoce účinným prostředkem sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím, vyzývajícím sportem, uspokojujícím nadšence v celém světě.
Zveme Vás do našich řad.


Za oddíl karate Shotokan Nový Jičín

Ttrenér a vedoucí oddílu
Petr Škoda

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Karate Shotokan, Sportovní klub karate Nový Jičín
Zveřejněno 02.10.2002 v 12:01 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm