Návrat na hlavní stranu

Moravský kras - horolezecká oblast [ Horolezectví ]

Cvičné skály Moravského krasu tvoří vápencové útesy v úzkých a zalesněných údolích. Vápenec má poměrně malou pevnost. Při horotvorném procesu byl vápencový masív rozčleněn puklinami a tektonickými posuny. Dnes má Moravský kras charakter náhorní plošiny rozryté hlubokými a ostrými údolími, ve kterých jsou vzácné krasové jevy, jeskyně, ponory a vývěry potoků. Vodní soustavu tvoří říčka Punkva z Pustého žlebu a Suchého žlebu a Křtinský potok pod Býčí skálou. S ohledem na ojedinělý přírodní charakter je Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí s řadou státních přírodních rezervací. Horolezecká činnost je zde omezena také s ohledem na provoz jeskyní.

Společně s Pálavou je Moravský kras nejstarší cvičnou oblastí brněnských horolezců. Každá generace lezců zde zanechala cesty odpovídající své době. Výstupy klenbou Macochy, v masívu Berana a Rorejsů, na Býčí skále i jinde patří k extrémním výstupům na cvičných skalách. Po r. 1980 skupina mladých brněnských lezců překonala většinu významných cest volným, čistým lezením. Pro méně vyspělé horolezce jsou určeny zejména okrajové lokality.

Přístup : z Brna do Adamova nebo Blanska vlakem na trati Brno-Česká Třebová. Přímé autobusové spojení jezdí z Brna do Blanska, do Jedovnic, MHD do Útěchova. Místní spoje od nádraží v Blansku jezdí ke Skalnímu mlýnu, do Sloupu, Boskovic a v letní sezóně k jeskyním Moravského krasu a Hornímu můstku Macochy. Příjezd autem po silnici, která je v blízkosti všech skal, průjezd některými žleby je omezený, parkování na určených parkovištích.

Oblast je rozdělena podle dohody o provozováni horolezecké činnosti v CHKO Moravský kras na několik lokalit:
I .Sloup
II. Pustý žleb
III. Suchý žleb
IV. Macocha
V. Holštejn
VI. Rudické propadání
VII. Křtinské údolí
Samostatnou skupinu tvoří skály u Mokré v údolí Říčky.

Podle dohody o provozování sportovní horolezecké činnosti v CHKO Moravský kras je horolezecká činnost povolena na uvedených lokalitách s tímto omezením:

V oblasti Sloupu
A. Stěny nad hřištěm (cel.).
B. Skály Otec, Matka, Syn (cel.), přístup od budovy C u jeskyně.
C. Hřebenáč (cel.).
D. Žíznivá stěna (OJ).
E. Areál vstupu do jeskyní (OJ).
F. Staré skály (cel.).

V oblasti Pustého žlebu
A. Stěna u jeskyně Sedmnáctka (cel.), nástup po vyznačené trase. Nedolézat nahoru, sestup slaněním (cca 40 m).
B. Černý komín (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
C. Čertova okna (cel.), sestup po vyznačené trase.
D. Stokorunová (cel.), sestup slaněním.
E. Masív Berana a Rorejsů (OŽ - OJ), sestup po Salmově stezce.
F. Loupežnická (OŽ - OJ), sestup a nástup po vyznačené trase.
G. Masív Koně (cel.), sestup slaněním.
H. Stěna nad vodárnou (cel.), přístup po vyznačené trase, sestup slaněním.

V oblasti Suchého žlebu
A. Kateřinský prst (vlevo od Hrany povoleno cel., jinak OJ), sestup po vyznačené trase.
B. Stěna u jeskyně Zbojnické (cel.), nástup ze žl. zn. tur. cesty podél úpatí skalní stěny po vyznačené trase. Sestup po vyznačené trase za Rytířskou jeskyní.
C. Stěna u jeskyně Rytířské (cel.), nástup i sestup stejný jako u bodu B (stěna u jeskyně Zbojnické).
D. Býčí roh (cel.), sestup po vyznačené trase.
E. Stěna u Zrcadla (cel.), nedolézat na vrchol, sestup popř. slaněním.
F. Čertův most (cel.), přístup po tur. znač. cestě.
G. Evka (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
H. Henryho stěna (cel.), sestup po vyznačené trase.
I. Saxifrága (cel.), sestup po vyznačené trase kolem jeskyně Malý pes, nástup do pravé (JV) části stěny, vystupující ze svahu údolí, slaněním.

V oblasti Macochy
A. Stěna pod Horním můstkem. K výstupu je nutné písemné povolení organizace Moravský kras, provoz jeskyní, Svitavská 11, 678 01 Blansko. Bude vydána na základě písemné žádosti, doporučené KHS ČSTV.
B. Klenba nad platem - převis. Cesty budou povolovány zcela výjimečně v období, kdy bude propast Macocha uzavřena pro veřejnost. K výstupu je nutné písemné povolení organizace Moravský kras, vydané na základě písemné žádosti, doporučené KHS ČSTV.

V oblasti Holštejna
A. Buchta (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
B. Stěna nad Holštejnskou jeskyní (cel.), sestup po vyznačené trase.
C. Stěna u Lidomorny (cel.), sestup po vyznačené trase.
D. Kniesova okna (cel.), sestup po vyznačené trase.
E. Stará Rasovna (cel.), sestup po vyznačené trase.

V oblasti Rudického propadání
A. Skály v Kolíbkách (cel.).
B. Stěna nad propadáním (cel.), sestup po vyznačené trase.

V oblasti Křtinshého údolí
A. Kostelík (cel.), sestup po vyznačené trase, event. slaněním.
B. Býčí skála, povolena pouze část stěny vpravo od Zrcadla (cel.), sestup po vyznačené trase.
C. Hop-trop (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
D. Riviéra (cel.), nástup i sestup po vyznačené trase.
E. Krkavčí skála (OŽ), nástup i sestup po vyznačené trase.
F. Stěna nad vývěrem Jedovnického potoka (cel.),sestup po vyznačené trase, event. slaněním.

Vysvětlivky:
cel. - horolezecká činnost je povolena celoročně.
OŽ - terény označené zkratkou OŽ jsou uzavřeny od 1.2. do 15.6. z důvodu ochrany živočichů.
OJ - terény označené zkratkou OJ jsou uzavřeny od 15.4. do 30.9. z důvodu zajištění bezpečnosti provozu u turisticky zpřístupněných jeskyní. V době od 15.4. do 30.9. je možný výstup po ukončení provozu a po projednání s vedoucím jeskyně. Každý výstup od 1.10. do 15.4. v době provozu je nutno předem projednat s vedoucím jeskyně.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.horolezectví.cz

Typ záznamu: Horolezectví
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 05.12.2002 v 16:01 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm