Návrat na hlavní stranu

Okresní správa sociálního zabezpečení v Bruntále [ Správa sociálního zabezpečení ]

Návštěvní doba:
Pondělí a středa
8.00 - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek
8.00 - 14.30 hod.
Pátek
8.00 - 14.00 hod

Náplň činnosti:
Provádí sociální zabezpečení podle zákona ČNR č. 582/1991 Sb. v platném znění.
Sociální zabezpečení zahrnuje agendu důchodového pojištění, nemocen- ského pojištění, lékařské posudkové služby a sběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Z důchodového pojištění se zajišťuje:
důchod starobní, plný invalidní, částečný invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí.
Zvýšení důchodu pro bezmocnost, pée o osobu bezmocnou, opravy a změny rodného čísla, dobrovolné důchodové pojištění.

Z nemocenského pojištění se poskytují tyto dávky:
nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství.

Na úseku lékařské posudkové služby posuzuje svými posudkovými lékaři zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely řízení o důchodech, podmíněných dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, o dávkách státní sociální podpory a o dávkách sociální péče.

Působnost:
celé území bývalého okresu Bruntál

KONTAKTNÍ ADRESA:

Okresní správa sociálního zabezpečení v Bruntále
Rýmařovská 6
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 782 111
fax: (+420) 554 717 560

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cssz.cz

Typ záznamu: Správa sociálního zabezpečení
AKTUALIZACE: uživatel č. 747 org. 56, 02.06.2004 v 10:10 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm